Game Time

Overzicht

Gratis: Ja
Activiteit: Spelletjes
Zaal: Game room
Aanvang: 26 maart 2020 15:30 uur
Einde: 26 maart 2020 19:45 uur
Voor deze activiteit wordt geen vergoeding gevraagd.

Wilt u ook deelnemen? Neem contact op met de organisator van deze activiteit.

Game Time

Kaart