Stairway Kids

Overzicht

Gratis: Ja
Activiteit: Spelletjes
Zaal: Jongerencentrum District-U
Aanvang: 30 juni 2020 14:30 uur
Einde: 30 juni 2020 18:30 uur
Voor deze activiteit wordt geen vergoeding gevraagd.

Wilt u ook deelnemen? Neem contact op met de organisator van deze activiteit.

Stairway Kids

Doel:
Tijdens de kleuterperiode ontdekken de kinderen steeds meer wat zij met hun lichaam kunnen. Bewegen is daarom enorm belangrijk. Al spelend wordt de grove motoriek gestimuleerd. De kinderen worden motorisch sterker, wat de gehele ontwikkeling ten goede komt.
Tijdens de lessen:
In het jongerencentrum stairway worden verschillende bewegingsgebieden behandeld, zoals klimmen en klauteren, rollen met ballen, tikspelletjes en behendigheid. Op een verantwoorde manier komen zo alle deelgebieden aan bod.
Doelgroep:
Basisonderwijs groep 1 en 2

Kaart