Tech playgrounds

Overzicht

Gratis: Nee
Activiteit: Creatief
Zaal: Ontmoetingsruimte
Aanvang: 30 juni 2020 13:30 uur
Einde: 30 juni 2020 18:00 uur
Voor deze activiteit wordt een vergoeding gevraagd.

Wilt u ook deelnemen? Neem contact op met de organisator van deze activiteit.

Tech playgrounds

Kaart