Privacy statement

Buurtruimte040.nl is een digitaal platform dat 24 uur per dag vraag en aanbod van activiteiten en ruimten in regio 040 bij elkaar brengt. Het kan gaan om eenmalige activiteiten zoals een feest, workshop of vergadering. Maar ook om terugkerende activiteiten, zoals sport, muziek of cursussen. Bewoners en organisaties die activiteiten willen organiseren en promoten en bewoners die aan activiteiten willen meedoen vinden hier de ideale ruimte én elkaar. Deze service bieden wij gratis.

Buurtruimte040 richt zich op bewoners die meedoen en participeren aan activiteiten in hun wijk of in de stad en draagt zichtbaar bij aan innovatie en slimmer en beter organiseren.

Verwerking van persoonsgegevens door Buurtruimte040, welke persoonsgegevens leggen we vast en met welk doel?

Buurtruimte040 verwerkt je persoonsgegevens met als doel het boeken van een ruimte van een accommodatie die is aangesloten bij Buurtruimte040. Hiervoor verwerken we de volgende persoonsgegevens:

 • ✓ Voor- en achternaam
 • ✓ Adres
 • ✓ Postcode
 • ✓ Woonplaats
 • ✓ Bedrijfsnaam
 • ✓ E-mailadres
 • ✓ Telefoonnummer
 • ✓ Factuuradres inclusief postcode en plaats
 • ✓ Indien aanwezig, een kvk-nummer

Daarnaast leggen we gegevens vast over het soort activiteit dat je wilt organiseren, voor hoeveel personen dit is, welke voorzieningen je nodig hebt, of er publiek aanwezig zal zijn en of je de activiteit die je organiseert voor commerciële doeleinden is.

Het verwerken van je gegevens doen we altijd met de uiterste zorgvuldigheid en in vertrouwelijkheid. Daarnaast hebben we er uiteraard voor gezorgd dat de juiste technische en organisatorische maatregelen getroffen zijn om

Bewaartermijnen

Voor alle gegevens die wij over je verzamelen, confirmeren wij ons aan wettelijke bewaartermijnen. Dat betekent dat wij je gegevens niet langer bewaren dan wettelijk toegestaan.

Verstrekken van je gegevens aan derden

We verstrekken geen persoonsgegevens aan derden.

Doorgifte van je gegevens aan het buitenland

Daarnaast werken we ook niet samen met partijen die gevestigd zijn buiten Nederland.

Je rechten

Je hebt verschillende rechten betreffende de persoonsgegevens die Buurtruimte040 over je verwerkt:

 • ✓ Recht op inzage;
 • ✓ Recht op rectificatie en aanvulling;
 • ✓ Recht op bezwaar;
 • ✓ Recht op beperking van de verwerking;
 • ✓ Recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Wanneer je gebruik wilt maken van één van je rechten, kun je contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming via onderstaande contactgegevens.

Eventuele verzoeken zullen wij zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 1 maand behandelen. Mocht een vraag vanwege de complexiteit meer tijd kosten dan informeren wij je hier tevens binnen 1 maand over.

Bij de uitoefening van je rechten zullen wij je altijd vragen je te identificeren. Dit doen we om te voorkomen dat wij je gegevens verstrekken aan derden.

Beveiliging van je persoonsgegevens

Door het nemen van technische en organisatorische maatregelen draagt Buurtruimte040 zorg voor een juiste beveiliging van je persoonsgegevens zodat verlies of een onjuiste verwerking van je gegevens voorkomen kan worden.

Functionaris Gegevensbescherming

Buurtruimte040 heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG houdt onafhankelijk toezicht op de naleving van de privacy wetgeving en adviseert hierin.

Onze FG is bereikbaar via privacy@lumenswerkt.nl of telefonisch via 040 219 33 00.